Çevre Politikamız

 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanmayı azaltmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
 • Sağlık-emniyet-çevre konularında komşu işletmeler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı,
 • Teknolojik gelişimi takip etmeyi, hizmetlerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak uluslararası standartlar gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Çevre Politikamız

Gülümser hatun termal & spa olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz entegre yönetim sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda:

 • Misafirlerimizin tatillerini güvenli, huzurlu, konforlu ve eğlenceli geçirebilmeleri için tüm olanaklarımızı etkin bir biçimde kullanmayı,
 • Misafirlerimizin memnuniyetini sürekli ölçerek ve müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Çalışanlarımızı devamlı eğiterek tecrübe ve becerilerini geliştirmeyi,
 • Misafirlerimize sunduğumuz yiyecek ve içeceklerimizi uluslararası standartlarda uygun hijyenik ve lezzetli üretmeyi, bu konudaki yasal mevzuata uymayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı.